Strategia podatkowa

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej jest wypełnieniem obowiązku nałożonego na BART sp. z o.o. (dalej: „BART”) wynikającego z art. 27c ustawy o...